Colofon

Het Tussendoortje  is de tweemaandelijkse nieuwsbrief van het Walchers Wijnmakers, Bierbrouwers en Likeurmakersgilde.

Lid worden kan door het
Aanmeldingsformulier in te vullen.
Contributie 30,- per jaar op rekeningnummer NL28RABO0128989084    t.n.v.  WWBLG

Gildeavonden:   Het zaaltje van zorg en kaasboerderij het "Pitteperk"; Breeweg 21,  4371SB Koudekerke.
Aanvang 20.00 uur. Voor data zie de agenda op de Startpagina.

Het Gilde is ingeschreven bij de KvK te Middelburg onder nummer  40310546.
De statuten van het Walchersgilde worden op verzoek aan onze secretaris aan U toegestuurd; een mailtje naar hem of haar is voldoende.

Advertentietarief:   85,00 per jaar voor een hele pagina
                                   42,50 per jaar voor een halve pagina
                                   27,50 per jaar voor een kwart pagina

Dagelijks bestuur: Naam Mailadres
Voorzitter Bert Maessen voorzitter@walchersgilde.nl
Secretaris Gert Sinke secretaris@walchersgilde.nl
Penningmeester en Ledenadministratie John Veldman penningmeester@walchersgilde.nl
De andere bestuursleden:
Bestuurslid Bier Jan van Doorn jjvandoorn@zeelandnet.nl
Bestuurslid Wijn Peter Mesu pmesu@zeelandnet.nl
Bestuurslid Likeur Jan van der Maas jamjan@zeelandnet.nl
Bestuurslid Culinaire zaken Bert Maessen bmaessen@zeelandnet.nl
Bestuurslid publicaties Peter Bollebakker webmaster@walchersgilde.nl
Overige functies binnen het gilde:
Docent bier: Dirk de Witte ddewitte@zeelandnet.nl
Docent wijn: Peter Mesu pmesu@zeelandnet.nl
Docent likeur: Jan Reijnierse janre@zeelandnet.nl
Redactie  "Tussendoortje" Arie Sterk a.sterk@zeelandnet.nl
Webmaster Peter Bollebakker webmaster@walchersgilde.nl
Wedstrijdcommissaris: VACANT  
Verenigingsinformatie
WYSIWYG Web Builder